Aanvraagformulier Open Call Internationaal Bezoekersprogramma 2022

Aanvraagformulier Open Call Internationaal Bezoekersprogramma 2022
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Lees vóór het invullen van het formulier goed de voorwaarden door. Alleen aanvragen die voldoen aan de voorwaarden worden in behandeling genomen. Na het indienen van dit formulier ontvangt u een bevestigingsmail van ontvangst. Bewaar het formulier goed voor uw eigen administratie. Lees de voorwaarden op https://agentschap.hetnieuweinstituut.nl/internationaal-bezoekersprogramma/voorwaarden-open-call-internationaal-bezoekersprogramma-2022
Bij vragen over de mogelijkheden van deze regeling of de Internationale bezoekersprogramma’s van Het Nieuwe Instituut, kunt u contact opnemen met Najiba Yasmin, Programmamanager Internationaal Bezoekersprogramma, via n.yasmin@hetnieuweinstituut.nl.
Naam aanvrager
Postadres organisatie aanvrager
Naam bezoeker
Geef hier het land op waar de bezoeker gevestigd is.
Discipline waarin de bezoeker werkzaam is
Kies hier de discipline die het meest van toepassing is op het werkgebied van de bezoeker.
Maximaal 200 woorden.
Indien beschikbaar.
Lees de voorwaarden goed door vóór het invullen.
Soort bezoek
Maak hier een keuze voor één type bezoek
Omschrijf kort de opzet van de uitwisseling en maak dit zo concreet mogelijk: wat voor bijdrage levert de bezoeker aan welke activiteit, wie/wat ontmoet de bezoeker, welke activiteiten worden er nog meer georganiseerd? (maximaal 250 woorden)
Motiveer de aanleiding: relatie met uw eigen organisatie, context van een specifieke activiteit. (maximaal 250 woorden)
Wat is de beoogde doelgroep van het event/bijeenkomst waar de gast(en) aan deelneemt? Splits uit indien mogelijk qua aard en aantal van de bezoekers.
U dient een realistische begroting te overleggen op basis waarvan een bijdrage wordt toegekend. Lees vóór het invullen de voorwaarden goed door voor welke kosten wel en niet kan worden aangevraagd en hoe er dient te worden afgerekend. Specificeer hieronder zo goed mogelijk het bedrag per kostensoort waarvoor u wilt aanvragen. Alle bedragen a.u.b. vermelden in euro, exclusief BTW. (Indien uw organisatie niet BTW-plichtig is, vermeldt u de bedragen inclusief BTW – geef dit aan)
Honoraria gast(en) (specificeer per gast) in geval van digitaal programma
Materiële kosten (specificeer per soort, zie voorwaarden)
(maximaal €2.500 exclusief BTW)
(indien van toepassing)
Scroll to Top