Application form for organisations

Welcome to the Network Archives for Design and Digital Culture. To register as a network partner, please fill in the form below. For questions, please contact Brigitte Jansen at b.jansen@hetnieuweinstituut.nl. For more information, visit the Network Archives Design and Digital Culture.

Soort organisatie(Required)
(Maximaal 500 karakters)

Contactgegevens

Naam contactpersoon(Required)

Naam directie(Required)

Naam communicatiemedewerker(Required)

Vragen ten behoeve van het activiteitenplan

Het netwerk richt zich op het versterken en verbinden van bestaande activiteiten van partners. De samenwerking levert hierbij meer op dan de som der delen. Om de impact van het netwerk inzichtelijk te maken zouden we graag inventariseren welke activiteiten uw organisatie nu al onderneemt die we in het verband van NADD kunnen delen en zichtbaar maken.

Rol in het netwerk

Bijvoorbeeld door op de eigen website kenbaar te maken dat uw organisatie onderdeel is van het netwerk en het delen van communicatie over de activiteiten van het netwerk.
Wilt u uitgenodigd worden om actief bij te dragen aan projecten en sessies van het netwerk?
Mogen we u op de hoogte houden over het netwerk d.m.v. nieuwsbrieven, een jaarlijks symposium en kennisdeling?(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Scroll to Top