Een nieuwe bezoekerservaring in Huis Sonneveld

Het Nieuwe Instituut heeft ontwerpers Simon Dogger en Hedwich Hooghiemstra gevraagd om Huis Sonneveld voor zo veel mogelijk bezoekers toegankelijk te maken. Om hiermee aan de slag te gaan willen Simon en Hedwich graag eerst van jou en alle andere bezoekers weten hoe zij Huis Sonneveld op dit moment ervaren. Wij vragen een aantal minuten van je tijd om deze vragenlijst voor hen in te vullen. Doe je mee? 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
(1/10) Ben je basisschoolleerling, middelbare scholier, student, werkend, gepensioneerd of iets anders? Eén antwoord mogelijk;
(2/10) Wat is de aanleiding voor je bezoek aan Huis Sonneveld? Eén antwoord mogelijk;
(3/10) Waarover hoopte je meer te leren bij het bezoek aan Huis Sonneveld? Meerdere antwoorden mogelijk;
(4/10) Welke kennis wil je opdoen bij een volgend bezoek? Meerdere antwoorden mogelijk; Ik wil meer weten over:
(5/10) Welke ervaring is belangrijk voor jou bij een volgend bezoek? Meerdere antwoorden mogelijk; Ik wil:
(6/10) Op welke manieren beleef jij Huis Sonneveld het beste?
(7/10) Hoe heb je het bezoek ervaren?
(8/10) Wil je nog een keer terugkomen?

Scroll to Top