Onderzoek Pilot Vouchers Culturele Immersieve Producties – Instellingen

Bij deze vragen we je deel te nemen aan een onderzoek naar de Pilot Voucherregeling Culturele Immersieve Producties waarvoor je eerder een aanvraag indiende bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en een voucher hebt ontvangen. 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Step 1 of 4

Over de Pilot voucherregeling

Was het ingewikkeld om de aanvraag in te dienen?
0%
Bij de aanvraagprocedure wordt er alleen op formele voorwaarden geselecteerd. Dat wil zeggen dat projecten niet inhoudelijk worden beoordeeld om de aanvraagprocedure snel te houden. Hoe vind je de voorwaarde dat je als instelling in de afgelopen 5 jaar ondersteund werd uit de BIS, of door een van de rijkscultuurfondsen?
Is het programma waarvoor je hebt aangevraagd al (deels) duidelijk?
Komen een of meerdere projecten die je gaat presenteren ook in aanmerking voor een voucher?
Is het helder waar de term ‘Culturele Immersieve Producties’ in de Pilot voucherregeling voor staat?
Scroll to Top