Onderzoek Pilot Vouchers Culturele Immersieve Producties – Makers/producenten

Bij deze vragen we je deel te nemen aan een onderzoek naar de Pilot Voucherregeling Culturele Immersieve Producties waarvoor je eerder een aanvraag indiende bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en een voucher hebt ontvangen.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Step 1 of 4

Over de Pilot voucherregeling

Was het ingewikkeld om de aanvraag in te dienen?
Bij de aanvraagprocedure wordt er alleen op formele voorwaarden geselecteerd. Dat wil zeggen dat projecten niet inhoudelijk worden beoordeeld om de aanvraagprocedure snel te houden. Hoe vind je het criterium dat eerder een bijdrage moest zijn toegekend door een van de Rijkscultuurfondsen of de 16 andere fondsen die in de regeling genoemd worden?
Is het helder waar de term ‘Culturele Immersieve Producties’ in de Pilot voucherregeling voor staat?
Scroll to Top