Toekomstbouwers: Kinderpanel

Jouw kind neemt deel aan het kinderpanel dat het komende jaar zal werken aan de ontwikkeling van de tentoonstelling Toekomstbouwers (werktitel).

De tentoonstelling wordt door het Nieuwe Instituut ontwikkeld in samenwerking met STORE Rotterdam en Opperclaes. STORE Rotterdam is de community- en samenwerkingspartner tijdens de ontwikkeling van de tentoonstelling en Opperclaes zijn de ruimtelijke en grafische vormgevers van Toekomstbouwers.

Via dit formulier vragen wij (Nieuwe Instituut, STORE Rotterdam en Opperclaes) om toestemming om van jouw kind tijdens de deelname aan het kinderpanel foto-, audio- en/of video-opnamen voor marketing- en communicatiedoeleinden te maken.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Gegevens van ouder/voogd

Je ontvangt een kopie van het ingevulde formulier na verzending op dit e-mailadres.

Gegevens van kind

Toestemming vastlegging

Ik ga akkoord dat er tijdens deelname aan het kinderpanel vastlegging van het proces zal plaatsvinden waarop mijn kind kan voorkomen middels foto-, audio- en/of video-opnamen

Toestemming gebruik online kanalen

Ik ga akkoord dat de vastlegging waarop mijn kind zichtbaar/herkenbaar voorkomt en de voornaam en leeftijd kan worden gebruikt op de website, social media kanalen* en/of de nieuwsbrief van Nieuwe Instituut, STORE Rotterdam en Opperclaes:
*Social media kanalen zijn: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn van de partijen.

Toestemming gebruik drukwerk

Ik ga akkoord dat de vastlegging waarop mijn kind zichtbaar/herkenbaar voorkomt kan worden gebruikt voor drukwerk* van Nieuwe Instituut, STORE Rotterdam en Opperclaes:
*Drukwerk kan bijv. zijn een boekje over het proces, een flyer of poster die in regio Rotterdam komt te hangen, etc.

Toestemming gebruik externe platformen

Nieuwe Instituut, STORE Rotterdam en Opperclaes willen naast onze eigen kanalen ook verschillende media benaderen en vragen hulp van jouw kind daarbij. Dat zou kunnen betekenen dat radio, tv, online platforms en online agenda’s aandacht kunnen besteden aan de tentoonstelling en het proces waarbij jouw kind betrokken is.
Ik ga akkoord dat de vastlegging waarop mijn kind kan voorkomen middels foto-, audio- en/of video-opnamen kan worden gebruikt voor de communicatie op externe mediakanalen zoals:
*Denk hierbij bijvoorbeeld aan KidsUitagenda, Rotterdampas, etc.

Intrekken van toestemming

Toestemming voor gebruik van foto- en/of video-opnamen kan ten alle tijden worden ingetrokken. Neem hiervoor contact op via het e-mailadres: educatie@nieuweinstituut.nl. Let op: dit kan niet altijd toegepast worden indien het om al reeds gepubliceerde drukwerk gaat.

Verdere informatie

Bij het ondertekenen ga je ook akkoord met het volgende: “Ik begrijp dat mijn kind en ik geen recht hebben op enige betaling voor het gebruik van onze persoonsgegevens en portret, zoals hierboven beschreven, op de foto’s, beelden en audiovisuele opnamen in overeenstemming met dit toestemmingsformulier”.

Ondertekening

Selecteer hier de datum waarop dit formulier is ingevuld

Nieuwsbrief

Wil je als eerste op de hoogte zijn van evenementen, activiteiten en projecten van het Nieuwe Instituut?

Voor meer informatie over de wijze waarop Nieuwe Instituut omgaat met privacy zoals bijvoorbeeld de bewaartermijn van gegevens, verwijzen we naar de privacyverklaring op onze website.

Scroll to Top